Expertises:

  • Livestreaming
  • Eventorganisatie

Kansenongelijkheid in het onderwijs is een gecompliceerd maar helaas veel voorkomend probleem. NRO wil onderwijsprofessionals helpen met wetenschappelijke kennis en praktische inzichten. En welk medium is perfect om specialisten aan het woord te laten? Juist, de webinar. Hier bekijk je ze allemaal: https://youtube.com/playlist?list=PLlwM0heZPrhVnzNWB2imnCw_lzHI5VTNq&feature=shared

De uitdaging

NRO heeft als doel om onderzoeksresultaten toegankelijk te maken voor professionals in het onderwijs. Aan de hand van verschillende onderzoeken wil NRO verschillende specialisten aan het woord laten over verschillende onderdelen die betrekking hebben op kansenongelijkheid in het onderwijs.

De oplossing

NRO vraagt ons een 10 webinars te faciliteren van 1 uur. Wij regelen de presentator, briefen de sprekers, regelen de techniek van beeld, geluid en belichting. Via onze software Webinargeek doen we de livestreaming, beheren de chat en plaatsen we polls. En dit alles in onze studio in de Werkspoorfabriek in Utrecht. NRO bepaalt de onderwerpen en nodigt de sprekers uit.

De webinars worden compleet aangeleverd zodat de hele webinar terug te zien is op YouTube.

Het resultaat

Tijdens het webinar zijn er meer dan 2500 kijkers aanwezig.

Achteraf hebben nog eens duizenden onderwijsprofessionals de webinars op YouTube gekeken.

Webinar onderwijskansen ouderbetrokkenheid
NRO Webinar onderwijskansen Taalstimulering dr. Judith Stoep
NRO Webinar Onderwijskansen Binnen- en buitenschools leren verbinden
Webinar NRO onderwijskansen sociale competenties en vaardigheden

Over NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft als doel om met kennis uit onderzoek de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs te verbeteren. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de resultaten uit dit onderzoek toegankelijk en bruikbaar te maken voor de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid.