Expertises:

  • Livestreaming
  • Eventorganisatie

Batterijsystemen die een steeds belangrijkere rol spelen in de fluctuerende vraag én het fluctuerende aanbod. Omdat 2030 sneller voor de deur staat dan je denkt, vraagt TKI Urban Energy vier sprekers om dit toe te lichten.

De uitdaging

De komende jaren zullen grootschalige batterijsystemen een steeds belangrijkere rol spelen om de fluctuerende vraag én het fluctuerende aanbod (elektriciteit uit zon en wind) op elk moment met elkaar in balans te brengen. Er is veel flexibiliteit nodig om het toekomstige duurzame energiesysteem in balans te houden, en curtailment van duurzame bronnen te beperken. Ook al in 2030. Daarom is het belangrijk om dat nu uit te leggen.

De oplossing

TKI vraagt ons een webinar te faciliteren van 1,5 uur. Wij briefen de sprekers, regelen de techniek van beeld, geluid, belichting en livestreaming door middel van onze software webinargeek. Locatie? Onze studio ‘de Kraan’. TKI regelt de presentator en sprekers uit de markt.

De film is compleet aangeleverd zodat de hele webinar terug te zien is op YouTube.

Het resultaat

Tijdens het webinar waren er 354 live kijkers aanwezig en zij bleven betrokken met 157 berichten in de chat.

Door de kijkers achteraf op YouTube is dat aantal bijna verdubbeld.

Webinar TKI Ministerie Econimische zaken en klimaat
Webinar TKI Energy System Strategy Alliander
Webinar TKI Smart Energy Systems

Over TKI

TKI Urban Energy verbindt en ondersteunt bedrijven en kennisinstellingen bij de ontwikkeling en toepassing van energie-innovaties voor het verduurzamen van woningen, utiliteitsgebouwen, woonwijken en bedrijventerreinen. Dat doen zij door innovatieprogramma’s op te stellen rond thema’s als zonnestroomtechnologie, maatregelen die leiden tot een vermindering van energieverbruik, duurzame warmte- en koudesystemen en slimme IT-oplossingen.