Expertises:

  • Concept
  • Webdesign
  • Ontwikkeling
  • Bouwen van websites
  • Onderhoud en beheer websites

Bijdragen aan het versnellen van de energietransitie? Dat kan op vele manieren. TKI Urban Energy doet dit door de bebouwde omgeving in ons land te verduurzamen. Daarvoor brengen ze innovators en vastgoedeigenaren bij elkaar, om kennis uit te wisselen en goede ideeën tot uitvoering te brengen.

De uitdaging

We hebben enorm veel vastgoed in Nederland en veel daarvan is oud en totaal niet energiezuinig. TKI Urban Energy zet zich in om daar iets aan te doen. Er zijn talloze innovaties die toegepast kunnen worden om vastgoed te verduurzamen. Maar hoe breng je innovaties en vastgoedeigenaren bij elkaar?

De oplossing

Een goed middel om ideeën en mensen met elkaar te verbinden is een website. Die gaan we dus maken. Op de website kun je eenvoudig en snel allerlei innovaties vinden. Of je nu woningeigenaar, een eigenaar van een bedrijfspand of een woningcorporatie bent. We maken de innovaties eenvoudig vindbaar. Zo kan je zoeken op verschillende categorieën zoals het isoleren van je dak of gevel, koeling, opslag van warmte of het opwekken van stroom.

Op de website voegen we ook informatie toe zoals een kennisbank en een overzicht van evenementen. 

 

 

 

Het resultaat

De website Uptempo.nu is live en scoort goed

  • Meer dan 200+ innovaties
  • Meer dan 10.000 gebruikers
  • Zo’n  2000 unieke bezoekers per maand

 

 

Over TKI Urban Energy

TKI Urban Energy stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Onder de vlag van de Topsector Energie werkt TKI Urban Energy aan het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 is de inzet.

Met het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL onderzoekt een multidisciplinair team via ‘learning by doing’ hoe versnelling en opschaling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Door kansrijke energie-innovaties te verbinden aan vragende partijen.

Uptempo! beoogt het lerend vermogen van alle actoren te vergroten. Dat gebeurt door uit te zoeken welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en welke kansen blijven liggen. Ook zijn er op kleine schaal interventies, evenementen en initiatieven, als test en om nieuwe dingen te leren.