Expertises:

  • Idee
  • Design
  • Ontwikkeling
  • Bouwen
  • Beheer

TKI Urban Energy geeft innovators een platform. Zij hebben vaak fantastische ideeën om de energietransitie te versnellen. Maar zijn al die ideeën wel helemaal goed uitgedacht, en dus klaar om op te schalen?

De uitdaging

TKI Urban Energy koppelt innovators aan vastgoedeigenaren en kennisinstituten. Met als doel om de energietransitie in de gebouwde omgeving te versnellen.

Op de website van TKI worden innovaties verzameld waarmee vastgoed kan worden verduurzaamd. 

Sommige ideeën blijken in praktijk echter nog niet helemaal goed uitgedacht. Kan metmotion iets verzinnen om innovators te helpen hun innovatie marktrijp te maken?

 

 

 

De oplossing

Een online tool die inzichten en aanbevelingen geeft aan innovators. Door het beantwoorden van 25 slim uitgedachte vragen krijg je antwoord op de vraag of je innovatie klaar is om op te schalen.

 

Het resultaat

De Readiness Assessment Tool geeft een direct ‘go to market’  advies. Ben je klaar of ben je dat niet?

Innovators krijgen een uitgebreid rapport met tips voor verbetering. Zodat ze snel de juiste acties kunnen nemen om hun innovatie naar de markt te brengen.

Over TKI Urban Energy

TKI Urban Energy stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Onder de vlag van de Topsector Energie werkt TKI Urban Energy aan het vormen van kansrijke samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen. Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050 is de inzet.

Met het programma Uptempo! van TKI Urban Energy en TKI CLICKNL onderzoekt een multidisciplinair team via ‘learning by doing’ hoe versnelling en opschaling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde omgeving. Door kansrijke energie-innovaties te verbinden aan vragende partijen.

Uptempo! beoogt het lerend vermogen van alle actoren te vergroten. Dat gebeurt door uit te zoeken welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en welke kansen blijven liggen. Ook zijn er op kleine schaal interventies, evenementen en initiatieven, als test en om nieuwe dingen te leren.